Hər adam bu iki şəkil Arasındakı eyniliyi bilməz

Hər adam bu iki şəkil
Arasındakı eyniliyi bilməz