Seni mumla ararken Elektirik geldi

Seni mumla ararken 
Elektirik geldi